Dotacje dla samorządów i przedsiębiorców

Identyfikacja odpowiednich programów, wsparcie informacyjne, opracowanie wniosku oraz dodatkowych studiów i analiz, rozliczenie i monitorowanie.

Strategie, programy i analizy dla samorządów i przedsiębiorców

Opracowujemy strategie, programy, studia wykonalności, biznesplany, analizy środowiskowe, raporty ...

Badania społeczne i rynkowe

Realizujemy badania społeczne i gospodarcze dla samorządów, badania marketingowe i analizy rynku dla firm, opracowujemy wyniki badań i raporty.