Realizacja projektów badawczo-rozwojowych

Oferujemy wsparcie w procesie pozyskania finansowania dla projektów badawczych, w tym projektów badawczo-rozwojowych realizowanych we współpracy z biznesem.

Oferujemy zarządzanie projektem badawczym pod względem merytorycznym i formalnym oraz usługi związane z rozliczaniem i monitorowaniem rezultatów projektu.