Badania, raporty i analizy

W ramach naszych usług opracowujemy i realizujemy:

  • diagnozy i analizy problemów społecznych, 
  • badania jakości życia lokalnej społeczności,
  • konsultacje społeczne w ważnych dla społeczności sprawach,
  • badania opinii mieszkańców o zjawiskach społecznych i gospodarczych,
  • badania rynku pracy,
  • badania sektorów problemowych (rasizm, agresja, narkomania, alkoholizm, inne uzależnienia, bezrobocie, bezradność życiowa i inne),
  • inne badania.
  • raporty z badań na podstawie przekazanych materiałów.