Dokumenty środowiskowe

Oferujemy przedsiębiorstwom  usługi doradcze w zakresie przygotowania dokumentacji środowiskowej:

  • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  • opracowanie kart inwestycyjnych przedsięwzięć (KIP),
  • wsparcie w procedurze uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
  • inne.