O firmie

Działamy na rynku doradztwa jako podmiot od 2014 roku, a doświadczenie kluczowego zespołu w branży konsultingowej wynosi ponad 20 lat. 

Zajmujemy się pozyskiwaniem środków zewnętrznych na inwestycje i projekty dla firm, samorządów, ngo i instytucji publicznych, opracowywaniem analiz biznesowych, środowiskowych i techniczno-ekonomicznych. 

Realizujemy badania i analizy społeczne oraz rynkowe, wykonujemy specjalistyczne opracowania społeczno-gospodarcze. Prowadzimy doradztwo strategiczne dla przedsiębiorstw i samorządów, opracowujemy strategie rozwoju firm, samorządów, strategie i plany marketingowe, inne planistyczne dokumenty rozwojowe. 

W latach 2014-2021 opracowaliśmy ponad 150 wniosków o dofinansowanie dla samorządów i przedsiębiorstw. W tym okresie dla naszych klientów pozyskaliśmy ok. 0,5 mld zł dofinansowania. 

Wykonaliśmy ponad 100 badań, analiz i opracowań na potrzeby przedsiębiorstw, samorządów i instytucji publicznych. 

Przygotowaliśmy ponad 50 programów i analiz strategicznych dla firm i samorządów.

Kluczowy Zespół

Działamy na rynku doradztwa jako podmiot od 2014 roku, a doświadczenie kluczowego zespołu w branży konsultingowej wynosi ponad 20 lat. 

Norbert Brzostowski – Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej (marketing i zarządzanie) oraz Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku (chemia).

Na rynku doradztwa obecny aktywnie od 20 lat.

Autor i współautor około 200 studiów wykonalności i biznesplanów, ponad 50 planów strategicznych dla samorządów i firm. W swoim dorobku posiada także ponad 50 innych analiz ekonomiczno-technicznych (analizy innowacyjności produktów i usług, oceny oddziaływania na środowisko, audyty technologiczne i inne), liczne opracowania analityczne i badawcze. Autor kilkunastu publikacji naukowych, monografii i książek.

Wykładowca akademicki. Prowadził zajęcia na studiach stacjonarnych, podyplomowych także w ramach różnych projektów i inicjatyw na czterech uczelniach: Politechnika Białostocka, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku.

Katarzyna Krot – Zastępca Prezesa Zarządu

Dr hab. nauk o zarządzaniu. Wykładowca na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Autorka ponad stu publikacji naukowych. Kierownik licznych projektów badawczych finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych.

Autorka i współautorka ponad 30 planów strategicznych dla samorządów i firm oraz ponad 50 badań, analiz i raportów analitycznych dotyczących zjawisk społeczno-gospodarczych.

Agnieszka Brzostowska

Z wykształcenia architekt, absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Białostockiej.

Na rynku doradztwa dla firm  i samorządów obecna aktywnie od 15 lat.

Autorka i współautorka ponad 100 studiów wykonalności, analiz technicznych, środowiskowych oraz ponad 30 programów i analiz strategicznych dla firm i samorządów.

Konrad Czemko

Absolwent Politechniki Białostockiej w zakresie ochrony środowiska oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku w zakresie analizy i planowania finansowego.

W latach studenckich przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Białostockiej. Organizator i współorganizator wielu projektów na rzecz środowiska studenckiego.

Od ponad 10 lat zajmuje się pozyskiwaniem środków unijnych oraz rozliczaniem projektów realizowanych ze środków europejskich. Ma też doświadczenie jako koordynator projektów realizowanych ze środków zewnętrznych.

Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie długoterminowego planowania strategicznego. Autor i współautor licznych dokumentów strategicznych dla samorządów.