Doradztwo biznesowe

Oferujemy pomoc w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej działalności rynkowej oraz optymalizowanie decyzji dotyczących przyszłości.

Świadczymy usługi w zakresie opracowania dokumentów o ściśle określonej strukturze tj. biznesplany, strategie czy plany marketingowe, ale również przygotowujemy analizy/raporty z badań dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.

Opracowujemy:

  • biznesplany na potrzeby rozwoju firm, pozyskania dotacji lub kredytu bankowego,
  • strategie i plany marketingowe,
  • strategie wdrażania i koncepcje budowy marki firmy lub produktu,
  • analizy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa,
  • strategie rozwoju przedsiębiorstw,
  • inne analizy strategiczne,
  • ekspertyzy i raporty,
  • studia branżowe.