Nabory do Programu LIFE w 2022 roku

Zgodnie z najnowszą informacją ze strony Komisji UE wszystkie zaproszenia do składania wniosków w naborze 2022 mają być opublikowane w dniu 17 maja 2022 r. na portalu Funding & tender opportunities portal.

Komisja UE podała również przewidywane terminy składania wniosków w poszczególnych podprogramach.

Podprogramy dot. gospodarki o obiegu zamkniętym i jakości życia, przyrody i różnorodności biologicznej oraz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej - projekty tradycyjne (SAP): 4 października 2022 r.

Podprogram Przejście na czystą energię - LIFE Action Grants: 16 listopada 2022 r.

Project strategiczne (SIP i SNAP): 

  • 8 września 2022 r. - termin złożenia fiszki projektowej,
  • 7 marca 2023 r. – termin złożenia pełnego wniosku.

Projekty wsparcia technicznego (TA) dotyczące przygotowania projektów strategicznych (SIP i SNAP) - 8 września 2022 r.

Szczegółowe umowy o dotację operacyjną (SGA OG) dla podmiotów non-profit: 21 września 2022 r.

Informacja Komisji Europejskiej.