Program odnowy wsi

Program odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś. Nabór rozpocznie się 1 lutego i potrwa do 28 lutego 2022 roku. 

Maksymalna wysokość wsparcia to 25 tys. zł i nie może przekroczyć 50% całkowitego kosztu przedsięwzięcia. Każda gmina może złożyć jeden wniosek. 

Zadania, na jakie może zostać udzielone finansowe wsparcie, to m.in.: zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych, remont i wyposażenie miejsc, pełniących funkcje społeczno-kulturalne, a także zagospodarowanie terenów zielonych.