Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Już ruszyła druga edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Program ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce.

Termin naboru wniosków: 28 grudnia 2021 r. - 15 lutego 2022 r.

 

Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji na poziomie do 95% kosztów kwalifikowanych lub do 98% dla gmin popegeerowskich. 

Zapraszamy samorządy do współpracy. 

Ogłoszenie o naborach.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia (gminy popegeerowskie).